Stichting Vrienden Cluzona 1

De Stichting is op 21 april 2011 in het leven geroepen en staat los van het bestuur van Cluzona.
De Stichting zorgt zelf voor haar inkomsten die ten goede komen aan de selectie.

Omdat het eerste elftal in een korte periode enorme sprongen heeft gemaakt van de vijfde naar nu de derde klassen en eerder de tweede klasse,
zorgt deze Stichting ervoor dat er extra inkomsten / sponsorbijdrages binnenkomen om zo wat extra’s voor de spelers van de selectie te verzorgen.
Denk hierbij aan lunches, busvervoer naar uitwedstrijden, kleding, uitjes, traktaties na gewonnen wedstrijden, etc.
Dit allemaal met de intentie om de huidige spelersgroep zo lang mogelijk bij elkaar te houden en ervoor te zorgen dat spelers niet zomaar vertrekken als ze bij een andere club een ‘aanbieding’ krijgen.

Deze Stichting richt zich op het collectief en niet zozeer op het individu.
Ook is de Stichting een onafhankelijk orgaan, buiten de voetbalvereniging Cluzona om en heeft als doelstelling “Het verrichten van alle handelingen die tot doel hebben het in stand houden en verbeteren van de voetbalcapaciteiten, de teamgeest en de onderlinge verhouding van de spelers die behoren tot de selectie van het eerste team van R.K.S.V. Cluzona.”

Op dit moment bestaat de Stichting uit de volgende personen: Ruud Hermsen, Johan Heine, Corné Roks en Hidde Poppelaars.
Gezamenlijk zijn wij van mening dat bij handhaving of zelfs verbetering van het huidige niveau dit voor de club Cluzona enkel positieve gevolgen zal hebben.
Het eerste elftal zien wij als vlaggenschip van de vereniging en zolang deze blijft varen zal dit op de hele vereniging een positief effect hebben, ook naar de jeugdleden toe.
Voor vragen of eventuele opmerkingen kunt u zich ten alle tijden richten aan deze twee personen.