• Stichting Vrienden Cluzona 1

  De Stichting is op 21 april 2011 in het leven geroepen en staat los van het bestuur van Cluzona.
  De Stichting zorgt zelf voor inkomsten die zullen worden gebruikt ten behoeve van de selectie van Cluzona.

  Vanwege het feit dat het eerste elftal in een korte periode is gepromoveerd van de vijfde naar nu tweede klasse zorgt de Stichting voor extra inkomsten / sponsorbijdrages, om hiermee iets extra’s voor de spelers van de selectie te verzorgen. Denk hierbij aan lunches, busvervoer naar uitwedstrijden, kleding, uitjes, etc. Dit met de intentie om de huidige spelersgroep zo lang mogelijk bij elkaar te houden en ervoor te zorgen dat spelers niet zomaar vertrekken als ze bij een andere club een ‘aanbieding’ krijgen. De Stichting richt zich op het collectief en niet op het individu.

  De Stichting is een onafhankelijk orgaan, buiten de voetbalvereniging Cluzona om en heeft als doelstelling “Het verrichten van alle handelingen die tot doel hebben het in stand houden en verbeteren van de voetbalcapaciteiten, de teamgeest en de onderlinge verhouding van de spelers die behoren tot de selectie van het eerste team van R.K.S.V. Cluzona.”

  Op dit moment bestaat het bestuur van de Stichting uit de volgende personen: Corné Roks, Hidde Poppelaars en Cor van Steenpaal. Gezamenlijk zijn wij van mening dat bij handhaving of zelfs verbetering van het huidige niveau dit voor de club Cluzona enkel positieve gevolgen zal hebben.

  Het eerste elftal zien wij als vlaggenschip van de vereniging en zolang deze blijft varen zal dit op de hele vereniging een positief effect hebben, ook naar de jeugdleden toe. Voor vragen of eventuele opmerkingen kunt u zich ten alle tijden richten aan deze drie personen.