Clubgegevens

De officiële naam, zoals die door de KNVB is geregistreerd, luidt “RKSV Cluzona”, opgericht op 1 juli 1937. Cluzona is de afkorting van Club Zonder Naam.

Cluzona is een voetbalvereniging in Wouw welke bestaat uit:

– senioren selectie en recreatief(zondag);
– jeugd selectie en recreatief (zaterdag).

Visie
Cluzona streeft ernaar om voor iedereen de beste voorwaarden te creëren die een goed gevoel geven in het beoefenen van de voetbalsport en hobby.
We willen hierbij voor alle leden het hoogst haalbare niveau behalen en behouden. Investeren in de jeugdafdeling moet leiden tot een sterke positie van onze seniorenafdeling.
Samen maken we ons sterk voor plezier, prestatie, sportiviteit en maatschappelijk belang en dragen dit met trots uit.

Missie
Cluzona, een club waar we trots op zijn; waar voetballiefhebbers, die plezier, prestatie en sportiviteit belangrijk vinden, samen kunnen genieten.

Sportpark De Doelen
Adres: Doeldreef 50 – 4724 BL Wouw

Nummer Kamer van Koophandel: 40280755
Bankrekening: NL30 RABO 0372712800

Ledenadministratie: ledenadministratie@cluzona.nl
e-mail: info@cluzona.nl

Tenue
Shirt: wit met blauwe V
Broek: blauw
Kousen: blauw