• Over Cluzona

  Cluzona is een vereniging voor iedereen die op zijn of haar eigen niveau wil voetballen

  Iedereen die zich conformeert aan de normen en waarden van Cluzona is welkom, ongeacht afkomst ,religieuze overtuiging, politieke voorkeur enzovoort. De vereniging kent dan ook geen politieke kleur, religieuze overtuiging of andere eigenschappen die onze maatschappij opdelen. Het plezier in de voetbalsport en de recreatieve activiteiten daaromheen staan voorop. Sportiviteit heeft de verenging dan ook hoog in het vaandel staan.

  De vereniging is meer dan alleen trainen en wedstrijden spelen
  Er is een actief verenigingsleven, onder andere door het organiseren van recreatieve activiteiten voor de leden. Hiernaast zijn veel van de leden betrokken als vrijwilliger, zoals de onderhoudsploeg, bardiensten, commissieleden en de begeleiding van de teams. Hiertoe wordt ook primair geworven onder de leden, wat overigens niet direct inhoudt dat niet-leden geen vrijwillige functie binnen de vereniging kunnen bekleden. Elke vrijwilliger is verplicht om een VOG (Verklaring omtrent gedrag) die voldoet aan de eisen van Cluzona te overleggen.

  De missie & visie geven het bestaansrecht van de vereniging aan en vormen de basis voor de uitwerking van verder beleid en doelstellingen

  Missie

  Wij willen voetbal toegankelijker maken en bijdragen aan een hogere sport-en beweegparticipatie, een brede natuur- en cultuurbeleving en een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie vervullen.

  Visie

  Een vitale sportvereniging zijn die maatschappelijk betrokken is bij de Wouwse samenleving en fungeert als een ontmoetingsplek voor sport & (aangepast)bewegen, participatie, werk, onderwijs, dagbesteding, vrijwilligerswerk en talentontwikkeling.

  Cluzona hecht veel waarde aan uw privacy

  Wij verwerken verschillende persoonsgegevens voor bijvoorbeeld het inschrijven van leden bij de KNVB, het innen van de contributie via Club Collect, het aanvragen van VOG’s via het ministerie van Justitie, het verspreiden van de Nieuwsbrief via e-mail en de communicatie m.b.t. wedstrijden en trainingen via e-mail en WhatsApp.

  Uitgebreide informatie over hoe wij omgaan met uw privacy vindt u in onze Privacy Verklaring welke te vinden is op deze website.