• Eind 2022 kreeg Cluzona van de KNVB de mededeling om een gratis energiescan te laten uitvoeren.

  Op 17 januari 2023 werd deze energiescan uitgevoerd, waarna we een zeer uitgebreid rapport ontvingen wat Cluzona allemaal kon doen om de energiekosten omlaag te krijgen om op langere termijn energievrij te worden.

  Eén van de punten om de energiekosten omlaag te krijgen was om ledverlichting op veld 3 en de spie ernaast aan te brengen.

  Daarna werd Sportstroom benaderd, die ook de led verlichting op veld 2 had aangebracht.
  Sportstroom heeft daarna enkele malen Cluzona bezocht om het één en ander uit te werken.
  Dit heeft geresulteerd dat afgelopen woensdag 11 oktober 7 nieuwe ledarmaturen werden aangebracht op de bestaande lichtmasten.

  Als nu ’s avonds de verlichting op veld 3 wordt aangezet blijkt dat de verlichting een stuk beter en helderder is geworden.

  Op naar de verdere verduurzaming bij Cluzona!