• Afgelopen maanden hebben leden, vrijwilligers en supporters van Cluzona weer massaal gestemd voor de Rabo ClubSupport.
    Voor de regio Zuidwest Brabant hadden 492 clubs ingeschreven voor deze financiële ondersteuning.
    Dit heeft geresulteerd dat Cluzona op een mooie 5e plaats terecht is gekomen.

    Afgelopen vrijdag 13 oktober werd door mevrouw Nathalie Mentzij-van Mil van de Rabobank bij Cluzona de cheque uitgereikt t.b.v. € 1.673,79 voor de verdere verduurzaming van ons sportpark.

    Langs deze weg willen wij alle leden, vrijwilligers en supporters de Rabobank hartelijk danken voor deze financiële ondersteuning.

    Namens het bestuur van RKSV Cluzona.