• Lidmaatschap bij Cluzona

  Aanmelden van nieuwe spelers
  Vanaf 5 jaar kun je lid worden van Cluzona. Nieuwe spelers kunnen zich uitsluitend aanmelden bij de ledenadministratie. Hiervoor dient men het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen. Zodra er plaats is wordt er contact opgenomen. Het is mogelijk dat dit pas het volgende seizoen is.

  Aanmelden van nieuwe spelers die van een andere club komen
  Spelers die van een andere club komen en die bij Cluzona willen gaan voetballen dienen zich te laten overschrijven van hun oude club naar Cluzona. Hiervoor kan men een overschrijvingsformulier ophalen bij de ledenadministratie van Cluzona. Dit formulier moet ingevuld worden door de te verlaten club. Het ingevulde overschrijvingsformulier, voorzien van de betreffende documenten en het aanmeldingsformulier moeten worden ingeleverd bij de ledenadministratie van Cluzona, zodat deze formulieren op tijd naar de KNVB gestuurd kunnen worden. Overschrijvingen moeten namelijk vóór 15 juni bij de KNVB binnen zijn.

  Ook kun je vrijblijvend trainingen/wedstrijden van onze vereniging bezoeken om zo een indruk op te doen van onze voetbalclub.

  Je bent van harte welkom op sportpark ‘De Doelen’ in Wouw!

  Ledenadministratie
  Cor van Steenpaal
  Markiezenstraat 64
  4724 BC Wouw
  ledenadministratie@cluzona.nl


  Contributie

  Voor het seizoen 2023-2024 gelden de volgende contributiebedragen:

  • Senioren  € 200
  • Jeugd O13 - O19  € 160
  • Jeugd O7 - O12  € 135
  • 18+/35+/45+ 7v7 elke donderdagavon € 135
  • 18+/35+/45+ 7v7 in toernooivorm € 55
  • Reservelid  € 100  (maximaal 8 wedstrijden per seizoen)
  • Supporterlid  € 50 

  Voor gezinnen met 3 of meer spelende leden, op 1 adres, geldt een korting van 50% voor het 3e en volgende thuiswonende lid.
  Bij nieuwe leden wordt €10,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.
  Bij betaling in termijnen geldt een opslag van €10,00 voor te maken kosten.
  Bij opzegging tijdens het seizoen vindt geen restitutie plaats.
  Aan het begin van het seizoen ontvangt u een verzoek om de contributie te betalen via Club Collect.