• Op vrijdag 15 jui a.s. houdt R.K.S.V. Cluzona om 19.30 uur, in de kantine op sportpark “De Doelen” haar jaarvergadering voor alle Cluzona – leden.

  AGENDA

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter;

  2. Presentielijst;

  3. Terugblik op het seizoen door de voorzitter

  4. Financiële aangelegenheden:
  – Financieel verslag 2021 – 2022 (presentatie penningmeester):
  – Verslag kascommissie;
  – Verkiezing kascommissie;
  – Begroting seizoen 2022 – 2023 ;
  – Voorstel om voor seizoen 2022 – 2023 contributie te verhogen

  5. Huldiging jubilaris

  6. Verkiezing bestuur:
  Aftredend en herkiesbaar zijn:
  André Schoonen Sponsorcommissie
  Aftredend en niet herkiesbaar is:
  Wen Traets Algemene Zaken en vacant
  Vacant Voorzitter Jeugdcommissie

  7. Rondvraag;

  8. Sluiting

  Wij hopen u op vrijdag 15 Juli a.s. te mogen verwelkomen om 19.30 uur.

  Met sportieve groet,
  Het bestuur.