Maatschappelijk verantwoord:

De doelstelling is door inzet van sport als middel een verbeterde sociale en maatschappelijke positie te bewerkstelligen voor inwoners van Wouw en omgeving.

Cluzona tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Zich in te zetten voor maatschappelijke projecten
  • Het aanbieden van sportactiviteiten voor alle inwoners van Wouw, met aandacht voor mensen met een beperking
  • Het aanbieden van activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl
  • Het aanbieden van maatschappelijke stages
  • Het samenwerken met overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen en private partners

We willen meer betekenen voor Wouw en omgeving.

We staan immers midden in de samenleving, waardoor we het belangrijk vinden om iets terug te doen. Samen met onze partners.

Cluzona is maatschappelijk betrokken. Dit uit zich in verschillende projecten die we gaan opgezet, samen met onze partners.

Gebieden waar wij denken van meerwaarde te zijn:

  • Een gezonde jeugd
  • Een leefbaar Wouw
  • Ouderen in beweging

Welke maatschappelijke pijler staat het dichtst bij de (maatschappelijke) visie van uw organisatie? ‘Een gezonde jeugd’, ‘Een leefbaar Wouw’ of ‘Ouderen in beweging?’

We kijken graag met u mee hoe u het beste een maatschappelijk project van Cluzona kunt ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met algemenezaken@cluzona.nl  Graag stellen we een pakket op maat voor u samen.

Want samen gaan we voor een maatschappelijk doel!