Sinds 2012 is Cluzona een erkend als leerbedrijf door Calibris.

We hebben stageplaatsen voor jeugdtrainers en eventueel ook op organisatorisch vlak.

Kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport

Naast de erkenning van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor vaststelling van kwalificaties in zorg, welzijn en sport. In het verlengde daarvan richten we ons op verbetering van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Ons toekomstbeeld? Dat werkgevers op het juiste moment beschikken over voldoende personeel met de juiste competenties.

Duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken
Dreigt een tekort, stokt de instroom, is er te veel uitval of te weinig doorstroom? Om deze vraagstukken aan te pakken zetten we koers op structurele oplossingen met maatschappelijk rendement. Afhankelijk van de situatie is Calibris adviseur, initiator, intermediair, regisseur, voorfinancier of onderzoeker. We opereren in een dynamische omgeving met diverse partijen, complexe taken en ingrijpende veranderingen. Alles met een duidelijk doel: een competente beroepsbevolking en een evenwichtige arbeidsmarkt.

Calibris begeleidt en adviseert 57.000 erkende leerbedrijven. We ontwikkelen slimme digitale instrumenten. Om de kwaliteit van de BPV te verbeteren. Of om de vaardigheden en vorderingen van een individuele stagiair te toetsen. Bovendien bieden we ondersteuning op het gebied van strategisch opleiden en versterking van het leerklimaat.

Doelgerichte acties op regionaal niveau
Knelpunten op de arbeidsmarkt vragen om doelgerichte acties. Hoe voorkomen we dat studenten voortijdig afhaken? Hoe interesseren we nieuwe doelgroepen voor werk in zorg en welzijn? En hoe bevorderen we de doorstroom naar hogere niveaus? Om dit soort issues doeltreffend te adresseren brengt Calibris regionaal partijen bij elkaar. Soms alleen roc’s en leerbedrijven. Vaak ook gemeenten en brancheorganisaties. Altijd zoeken we naar een vorm waar iedereen bij wint.