• Jaarlijks mogen de leden van Rabobank stemmen om een door de bank beschikbaar gesteld budget te verdelen onder een aantal verenigingen en stichtingen in de regio.

    Ook dit jaar kon er weer op Cluzona worden gestemd met als bestedingsdoel het opknappen van de kleedgebouwen.

    Jullie hebben massaal gestemd en met maar liefst 196 stemmen (goed voor € 1.786,24) is Cluzona derde geworden in de regio.

    Iedereen bedankt voor het stemmen en dit bedrag is weer een zetje in de rug in de plannen voor het aanpakken van de kleedkamers.