Categorieën
Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Jaarvergadering R.K.S.V. Cluzona

Op vrijdag 15 oktober a.s. houdt R.K.S.V. Cluzona om 20.00 uur, in de kantine op sportpark “De Doelen” haar jaarvergadering.

AGENDA
1. Opening en mededelingen door de voorzitter;
2. Presentielijst;
3. Terugblik op het seizoen door de voorzitter
4. Financiële aangelegenheden:

– Financieel verslag 2020 – 2021 (presentatie penningmeester):
– Verslag kascommissie;
– Verkiezing kascommissie;
– Begroting seizoen 2021 – 2022
– Contributie 2022 – 2023

Voorstel is om bij de aanmelding van een nieuw jeugdlid aan ouder(s) te vragen wat hun vrijwilligers werk gaat zijn.

5. Huldiging jubilaris
6. Verkiezing bestuur:

Aftredend en herkiesbaar zijn:
Jan Theuns Voorzitter
Wim van Steenpaal Accommodatie
Guido Bakx Secretaris

Aftredend en niet herkiesbaar is:
Senioren commissie Hidde Poppelaars
Het bestuur draagt voor deze functie Corné Danen voor.

Wegens het voortijdig aftreden van Henri van der stelt als Jeugd voorzitter is deze functie vacant.

7. Rondvraag;
8. Sluiting

Wij hopen u op vrijdag 15 oktober a.s. te mogen verwelkomen om 19.30 uur.


Met sportieve groet,
Het bestuur.

Categorieën
Nieuws

Kaartavond 24-09 verplaatst

De kaartavond van 24 september wordt verplaatst naar vrijdagavond 1 oktober, dit in verband met de vele afmeldingen.

Categorieën
Nieuws

Cluzona treedt weer aan tegen Top Oss

CLUZONA TREEDT WEER AAN TEGEN TOP OSS
 
Op zaterdag 3 juli zal Cluzona net als in 2020 het nieuwe seizoen aftrappen tegen Top Oss. De ploeg van Marcel van der Sloot tegen de ploeg van Bob Peeters uit Oss.
 
Zoals het er naar uit ziet zal de overheid versoepelen per 25 juni en is er publiek welkom op 3 juli bij de wedstrijd. Vanwege het beperkte aantal toeschouwers kunt zich daarom inschrijven voor de wedstrijd via onderstaand formulier. De prijs van het toegangskaartje is €5,- en zal in de week vooraf geïnd worden door middel van betaalverzoek. 

Cluzona – Top Oss |  Zaterdag 3 juli – 16:00u | Sportpark de Doelen 
Categorieën
Nieuws

De kaarten komen weer op tafel

De kaarten komen weer op tafel bij Cluzona

Het afgelopen voetbalseizoen is bijna geruisloos voorbijgegaan bij de Wouwse voetbalclub
Cluzona. Vanwege corona werd er amper gevoetbald en ook alle andere clubactiviteiten,
zoals bijvoorbeeld het kaarten, lagen stil. Gelukkig lijkt het einde van de pandemie in zicht te
komen en komen er steeds meer versoepelingen. Dit is voor Cluzona het sein om alvast een
aantal activiteiten weer op te pakken en nieuw leven in te blazen.

Na de zomerstop, vanaf september, kunnen de kaartliefhebbers weer terecht in de kantine
van de voetbalclub. Vanaf dan staat er iedere laatste vrijdag van de maand vanaf 19.30 uur
een gezellige kaartavond op het programma. Om alvast weer even warm te draaien is er op
vrijdagavond 9 juli a.s. ook al een kaartavond.

Er kan steeds zowel gerikt als gejokerd worden en er zijn leuke prijsjes te winnen. Over het
hele seizoen wordt ook een klassement bijgehouden om te bepalen wie zich de beste
kaarter van Cluzona mag noemen. Graag dus tot ziens op de kaartavonden bij Cluzona.
Iedereen is van harte welkom!

De Cluzona-activiteitencommissie

Categorieën
Nieuws

KDW-keeperstrainingen

KDW-keeperstrainingen, Soccer-Upgrade en Cluzona werken nu alweer enkele jaren samen. Elke zondagochtend verzorgen de trainers van KDW-keeperstrainingen van 09.30 tot 11.00 uur weer leerzame en leuke trainingen op het kunstgrasveld van Cluzona.

Hierbij krijgen de jongens en meisjes in kleine groepen van max 6 keep(st)ers, onder leiding van ervaren en gedreven trainers, die aandacht om zich verder te ontwikkelen op het gebied van techniek, inzicht en coördinatie op een leuke en leerzame manier!

Tijdens de trainingen van KDW komen er met regelmaat scouts en trainers kijken zodat keep(st)ers die opvallen tijdens de trainingen kans maken om op een hoger niveau te acteren.

De afgelopen jaren zijn er al meerdere keepers en keepsters doorgestroomd naar een hoger niveau zowel bij de jeugd als ook senioren dan waar hij of zij voorheen gespeeld hadden.

Dus, wil jij naast jouw reguliere trainingen op jouw eigen club en met jouw team een nog betere doelverdedig(st)er worden?

Schrijf je dan nu in voor de trainingen van KDW-Keeperstrainingen og vraag een proeftraining aan op onderstaand adres!

Alle informatie over de cyclussen en de inhoud van de trainingen en eventueel inschrijven kun je opvragen via karel@soccerupgrade.nl of stuur een berichtje naar 06-20663400

Categorieën
Nieuws

Intern Cluzona Jeugdtoernooi

Vanwege het corona-virus is het momenteel niet mogelijk om wedstrijden in competitieverband te spelen. De jeugdcommissie heeft er daarom voor gekozen om volgens de RIVM-richtlijnen een onderling toernooi te organiseren voor jeugdteams in de leeftijdscategorie van O7 t/m O11.
De wedstrijdvorm die we deze dag gaan spelen is 4 tegen 4.
Er zullen verschillende leeftijdscategorieën worden samengevoegd en de spelers zullen gemixt worden ingedeeld. 

Categorieën
Nieuws

Nieuwe corona regels

Conform de nieuwe richtlijnen van de overheid, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, zullen met ingang van donderdag 14 oktober 2020 de onderstaande regels op ons sportpark gelden zoals het landelijke besluit.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

  • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  • Uitgezonderd zijn:
    • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
    • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
    • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
    • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Als er op zaterdag of zondag door jeugdteams wordt getraind en/of onderlinge wedstrijden worden gespeeld, willen wij graag vragen om rui m van tevoren het tijdstip aan de jeugdsecretaris kenbaar te maken. Zodat het op het sportpark geen wirwar wordt en om te voorkomen dat niet iedereen op hetzelfde tijdstip op dezelfde plek staat. 

Wij verwachten en hopen dat iedereen zich aan de geldende regels zal houden, zodat wij snel weer naar een normale situatie kunnen overgaan.

Met sportieve groeten en tot snel,

Het bestuur van Cluzona

Categorieën
Nieuws

Voetbalschool Wouw bij Cluzona!

Voetbalschool Wouw heeft een samenwerkingsverband met CLUZONA hieruit is een activiteit ontstaan namelijk : Een voetbaldag bij CLUZONA!

Datum : 28 april 2021
Tijd : 10:00-15:30

Wil je hierbij zijn? Meld je dan zo snel mogelijk aan via :

Site : www.voetbalschoolwouw.nl

Mail : voetbalschoolwouw@hotmail.com

Of via de telefoon : 0653494689

Categorieën
Nieuws

COVID-19 maatregelen Cluzona

De komende drie weken zullen er bij de voetbalwedstrijden op sportpark de Doelen geen toeschouwers aanwezig zijn door de nieuwe maatregelen deze week door het kabinet aangekondigd. Ook bij Cluzona houdt het in dat er weer wat dingen anders zullen zijn dan anders.

–       Cluzona jeugdteams, enkel de begeleiding (trainer/leider/assistent-scheidsrechter) mag aanwezig ziin langs de lijn

–       Kleedkamers blijven op zaterdag gesloten. Enkel bij slecht/nat weer zullen deze opengedraaid worden om tassen droog op te bergen. Kom dus omgekleed naar Cluzona en neem eventueel een extra trui mee.

–       Uitspelende jeugdploegen bij Cluzona mogen maximaal 6 begeleiders meenemen (deze begeleiders zijn noodzakelijk voor het vervoer van de spelers)

–       Voor de senioren zullen de kleedkamers op zondag wel open zijn (maximaal 7 spelers per kleedkamer) 

–       Voor de senioren is enkel de teambegeleiding aanwezig langs de lijn (trainer,leider, assistent-scheidsrechter)

–       Na de wedstrijden dient iedereen direct het sportpark te verlaten

Wij hopen allen op uw medewerking de komende tijd en kunnen we snel weer samen naar de wedstrijden kijken!

Hup Cluzona!

Categorieën
Nieuws

Cluzona in de Bode

Het nieuwe tenue in de Roosendaalse Bode 👀💙👕
Cluzona x Elkor Groep x Robey Sportswear x Voetbalshop.nl Roosendaal
https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/321898/nieuw-cluzona-tenue-vol-tradities-en-nostalgie