Aannamebeleid Vrijwilligers

RKSV Cluzona is een club met meer dan 100 vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze 500 leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen die RKSV Cluzona een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

PROCEDURE

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken.
  • De vrijwilligers worden tijdens dit gesprek geattendeerd op de website van de club (www.Cluzona.nl), waarop o.a. het statuut normen en waarden inclusief gedragsregels en informatie over de vertrouwenscontactperso(o)n(en) gepubliceerd zijn.
  • Voor alle vrijwilligers wordt een VOG verklaring aangevraagd. Deze dient iedere 3 jaar opnieuw aangevraagd te worden.
  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen.
  • In onderling overleg kunnen referenties gevraagd worden bij eerdere verenigingen waar de vrijwilliger actief is geweest.
  • Aan leiders en trainers van jeugdteams wordt gevraagd deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst voor de seizoensopening/jeugdleidersvergadering.