R.K.S.V. CLUZONA
 • Voetbal.nl
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • YouTube

Uitnodiging Jaarvergadering

Geplaatst op 26-06-2019

Aan: alle Cluzona - leden

Wouw, juni 2019.

 

Uitnodiging Jaarvergadering R.K.S.V. Cluzona


Op vrijdag 19 juli a.s. houdt R.K.S.V. Cluzona om 19.30 uur, in de kantine op sportpark “De Doelen” haar jaarvergadering.

 

AGENDA

 

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter;

 2. Presentielijst;

 3. Notulen jaarvergadering 2017-2018 (wordt voor de vergadering uitgedeeld);

 4. Terugblik op het seizoen door de voorzitter;

 5. Uitdelen Jaarverslag 2018-2019;

 6. Beantwoording vragen n.a.v. Jaarverslag 2018-2019:

 7. Financiële aangelegenheden:

  • Financieel verslag 2018 -2019 (presentatie penningmeester):

  • Verslag kascommissie;

  • Verkiezing kascommissie;

  • Begroting seizoen 2019 - 2020;

 8. Dit jaar zijn er geen jubilarissen. Willen wel een vrijwilliger die afscheid neemt in het zonnetje zetten en bedanken voor zijn bewezen diensten.

 9. Rondvraag;

 10. Sluiting

   

  Wij hopen u op vrijdag 19 juli a.s. te mogen verwelkomen om 19.30 uur.

   

  Met sportieve groet,

  Het bestuur.Bekijk nieuwsarchief

Sponsor worden