R.K.S.V. CLUZONA
 • Voetbal.nl
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • YouTube

Cluzona introduceert de verenigingsmanager

Tijden veranderen, de maatschappij verandert, de overheid maakt een terugtrekkende beweging en van de deelnemers aan de samenleving wordt steeds meer verwacht. Ook onze vereniging mag zich een actieve deelnemer aan de samenleving noemen.  Een deelnemer die met de nieuwe ontwikkelingen mee moet bewegen. Stilstaan is namelijk geen optie wil je er anno 2015 nog bij horen.

Onze activiteiten zijn, naast enkele nevenactiviteiten, voor 95% voetbal-gerelateerd. Voetbal blijft natuurlijk de hoofdmoot bij Cluzona echter, enkel met een voetbalscope redden we het niet meer. Om bijvoorbeeld voor subsidie in aanmerking te blijven komen is het een noodzaak dat we als vereniging positieve maatschappelijke effecten teweeg brengen. Het enkel organiseren van voetbalwedstrijden en -trainingen is niet meer voldoende.

Om op deze trend in te spelen is Cluzona op zoek gegaan naar iemand die het bestuur hierin kan ondersteunen. In Gert de Jonge, professional op het gebied van deze ontwikkelingen, vond men de ideale persoon. Hij gaat dan ook binnen de vereniging aan de slag als “verenigingsmanager”. Samen met jeugdcoördinator Jaap Weststrate en met bestuurlijke ondersteuning van Wen Traets, André Schoonen en Cor van Steenpaal is een programma ontworpen dat aan een aantal van deze nieuwe ontwikkelingen invulling geeft. In dit programma is er aandacht voor:

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen als vereniging;
 • Het teweeg brengen van positieve maatschappelijke effecten in de samenleving;
 • Inzetten op meer beweging en gezondheidsaspecten, ook bij ouders van leden;
 • Specifieke doelgroep-benadering en het leveren van maatwerk;
 • Netwerken en het verder uitnutten van social media;
 • Een nieuwe visie op sponsoring met oog voor een win-win situatie.

Het lijkt een mondvol en een beetje zweverig, maar een aantal concrete zaken staat al in de steigers. Onderwerpen waaraan nu al invulling wordt gegeven zijn o.a.:

 • speciale aandacht voor kinderen met een beperking (lichamelijk/geestelijk) zodanig dat deze er volledig bij horen in onze vereniging;
 • Het bezoeken van scholen waarbij beweging, en met name de voetbalsport, op een proactieve wijze gepromoot en bevorderd wordt;
 • Het organiseren van een sportief uurtje voor ouders die anders passief de training van hun kind volgen vanaf de zijlijn;
 • Organiseren van clinics of divers gebied voor verschillende doelgroepen;
 • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor (toekomstige) sponsoren.

Dat onze aanpak als uniek wordt beschouwd is bewezen door het feit dat dit concept op veel belangstelling vanuit de KNVB en andere instanties/verenigingen mag rekenen. Om alles verder vorm te geven heeft het Cluzona-bestuur subsidieaanvragen ingediend bij o.a. de gemeente Roosendaal en de Zwaluwenjeugdactie. Beide verzoeken zijn enthousiast ontvangen en gehonoreerd. Via de diverse kanalen zullen wij u blijvend informeren over dit initiatief en over de activiteiten van onze verenigingsmanager!


Sponsor worden