R.K.S.V. CLUZONA
  • Voetbal.nl
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • YouTube

Contributie

Voor het seizoen 2017-2018 gelden de volgende contributiebedragen:

  • Senioren                € 175
  • Jeugd vanaf 6 jaar   € 141
  • Jeugd t/m 5 jaar      € 116
  • Supporters             €   50
  • Donateurs vanaf      €   10

Voor gezinnen met 3 of meer spelende leden geldt een korting van 50% voor het 3e en volgende thuiswonende lid.

Bij nieuwe leden wordt € 10 inschrijfgeld in rekening gebracht.

Bij betaling in termijnen geldt een opslag van € 10 voor te maken kosten.

Bij opzegging tijdens het seizoen vindt geen restitutie plaats.

Aan het begin van het seizoen ontvangt u een verzoek om de contributie te betalen via Club Collect.


Sponsor worden